mandag 9. november 2009

Framgang

Var oppe og jobbet fredag til søndag. Fikk lagt tak og vegger på kjøkkenet, og en vegg som manglet på badet nede. Det ble fyllt skumm rundt vinduer og dører og så hadde gulvet kommet og det måtte bæres inn.

Kjøkken


Flislegger kommer og kikker i dag for å gi tilbud på flisarbeider. I tillegg har vi gjort avtale med Arne Morten Lunde om å bygge pipe for oss. Det skal være klar ila 2-3 uker.

Fra oppstua
Fra oppstua

Gulv, som måtte bæres inn